Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού HRmeta

Το HRmeta είναι ένα πλήρες Online Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύπτει τις ανάγκες της Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού εστιάζοντας στο φιλικό περιβάλλον εργασίας.  

Βασικές λειτουργίες του συστήματος:  

 

Προφίλ

  • Καταγραφή Προσωπικών Στοιχείων & Δεδομένων
  • Πλάνα Διαδοχής - Καριέρας
  • Βιογραφικό - Εργασιακή Εμπειρία
  • Συμβάσεις Εργαζομένων
  • Πλάνο Εισαγωγής Υπαλλήλου
  • Στοιχεία  Επικοινωνίας
  • Διαχείριση Εγγράφων, Φωτογραφιών, Χρέωση υλικών σε Υπαλλήλους ή Τμήματα / Ιστορικό Υγείας / Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασμών / Σημαντικές Ημερομηνίες / Εγγραφές και Συνδρομές
  • Ειδικές Ικανότητες, Εξειδικεύσεις   
  • Exit Interviews

 

Οργανόγραμμα - Θέσεις 

Οργανωτική Δομή / Περιγραφές Θέσεων Εργασίας / (Περιγραφές , Επίπεδα, Παροχές, Εκπαιδεύσεις ανά θέση) / Μοντέλα Δεξιοτήτων - Ικανοτήτων

 

Εκπαιδεύσεις

Διαχείριση Εκπαίδευσης - Κέντρα Ανάπτυξης

 

Αξιολογήσεις

Αξιολόγηση της Απόδοσης

 

Αμοιβές - Παροχές

Διαχείριση Αμοιβών & Παροχών - Επίπεδα & Ομάδες Θέσεων / Κέντρα Κόστους - Διαχείριση Budget /  

 

Άδειες

Διαχείριση Αδειών και Πληροφορίες Μητρότητας

 

Βάρδιες

Πρόβλεψη Αναγκών & Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού σε Βάρδιες

 

My View

Self Service Πρόσβαση Υπαλλήλων, Βεβαιώσεις, Αιτήσεις  Δανείων - Προκαταβολών, Νέα, Παράπονα, Διαχείριση και προγραμματισμός Αδειών, Πειθαρχικά Ιστορικά, Παράπονα και Αιτήματα

 

Reports

Οι παραπάνω λειτουργίες συνδέονται μεταξύ τους, παρέχοντας τη δυνατότητα δημιουργίας χρήσιμων αναφορών για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως: 

  • Αναφορές για τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • Δεξιότητες & Συσχέτιση τους με Εκπαίδευση και Θέσεις
  • Πλάνα Διαδοχής & Επαγγελματικής Εξέλιξης
  • Ανάλυση Καταλληλότητας για τη Θέση
  • Δυναμικό Οργανόγραμμα
  • Δυναμική Αξιολόγηση Απόδοση, Στοχοθέτηση & Παρακολούθηση
  • Προηγμένες Αναφορές με Δυνατότητα Συνδυασμού Διαφορετικών Στοιχείων 
  • Εκτεταμένη Ανάλυση με Εισαγωγή Εξωτερικών Δεδομένων
  • KPIs Ανάλυση

Ζητήστε μας μία προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Recruitment and Staffing: Ευαγγελικής Σχολής 32-34, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.

T: +30 2107628685 & +30 2110123014

Human Resources Management Systems: Ευαγγελικής Σχολής 76, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.