Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HRmeta

Το οnline Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού HRMeta, με πάνω από 10 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί ειδικά για να καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού. Το HRmeta είναι ένα δυναμικό και φιλικό προς τους χρήστες περιβάλλον, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες και εξατομικευμένη «εικόνα» (Myview) για κάθε χρήστη.

Η εφαρμογή του εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και πολύτιμων πόρων του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη και ουσιαστική πληροφόρηση τόσο στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού όσο και στα στελέχη και τους εργαζόμενους της επιχείρησης.

Core module 

Η βάση του συστήματος (Core Module) αποτελείται από την συσχέτιση των θέσεων εργασίας με τους αντίστοιχους εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πληροφοριών (οργανόγραμμα, περιγραφές εργασίας, ατομικές πληροφορίες κλπ.). Πάνω σε αυτήν την βάση χτίζονται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες ενός σύγχρονου τμήματος HR όπως:

  • Η Διαχείριση Χρόνου Εργασίας (Roistering Μodule),
  • Η Διαχείριση Αδειών (Leave Μanagement Μodule),
  • Η Διαχείριση της Απόδοσης (Performance Μanagement Μodule),
  • Η Διαχείριση Αμοιβών και Παροχών (Compensation and Benefits Μodule),
  • Η Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των Εργαζομένων (Training & Development Module),
  • Οι Ροές Εγκρίσεων - Workflows κ.α.


Λειτουργεία «Myview»


Η web-based τεχνολογία S.a.a.S στην οποία στηρίζεται το HRmeta, επιτρέπει την ελεγχόμενη πρόσβαση όλων των εργαζομένων στο σύστημα από Η/Υ, tablet ή κινητό smartphone προκειμένου:

  • να διεκπεραιώσουν μια σειρά αιτημάτων όπως πχ άδειες, διάφορες βεβαιώσεις, συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις κλπ.,
  • να «τρέξουν» την διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης (Performance Management),
  • να ενημερωθούν για θέματα που τους αφορούν.


Όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις για τις αιτήσεις των εργαζομένων γίνονται αυτόματα μέσα από τα ενσωματωμένα workflows.

Reports

Οι προϊστάμενοι τμημάτων καθώς και το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μέσα από το HRmeta έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής αναφορών (Reports) για όλες τις ενσωματωμένες λειτουργίες στο σύστημα, όπως:

  • Αναφορές για τις Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
  • Δεξιότητες & Συσχέτιση τους με Εκπαίδευση και Θέσεις,
  • Πλάνα Διαδοχής & Επαγγελματικής Εξέλιξης,
  • Ανάλυση Καταλληλότητας για τη Θέση,
  • Δυναμικό Οργανόγραμμα,
  • Δυναμική Αξιολόγηση Απόδοσης, Στοχοθέτηση & Παρακολούθηση,
  • Προηγμένες Αναφορές με Δυνατότητα Συνδυασμού Διαφορετικών Στοιχείων,
  • Εκτεταμένη Ανάλυση με Εισαγωγή Εξωτερικών Δεδομένων,
  • KPIs Ανάλυση.


Η σύγχρονη αρχιτεκτονική του συστήματος επιτρέπει την άμεση διασύνδεσή του με άλλες εφαρμογές, όπως συστήματα μισθοδοσίας, προγράμματα e-learning, CRM κ.α.


Ζητήστε μας μία προσφορά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Recruitment and Staffing: Ευαγγελικής Σχολής 32-34, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.

T: +30 2107628685 & +30 2110123014

Human Resources Management Systems: Ευαγγελικής Σχολής 76, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.