Ιστορία

Η Human Factor ιδρύθηκε το 2005 από μία ομάδα μηχανικών ανάπτυξης λογισμικού και έμπειρων στελεχών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού με σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων Πληροφοριακών συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRIS).

Μέχρι και σήμερα, στην Human Factor συνεχώς επενδύουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων HRIS, παρέχοντας εξειδικευμένες λύσεις για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών ενός σύγχρονου τμήματος HR.

Πέρα από την ανάπτυξη HRIS, στον άξονα των υπηρεσιών μας περιλαμβάνονται:

    • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων μας,
    • Υπηρεσίες εύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής στελεχών (Recruitment & Staffing) στους πελάτες μας, με την χρήση εξειδικευμένων εργαλείων διαχείρισης βιογραφικών (HRprior) και την εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης των υποψήφιων (assessment.gr), ειδικά προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,
    • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα HR,
    • Εκπαίδευση προσωπικού (Personnel Training),
    • HR Branding.


Αποστολή - Όραμα

Στην Human Factor αποστολή μας είναι να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις και να δημιουργούμε αξία στους πελάτες μας επενδύοντας συνεχώς στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικά πληροφοριακών συστημάτων.

Η Μοναδική μας Αξία

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας (Human Factor) είναι για εμάς και τους πελάτες μας η πιο σημαντική, ζωντανή και ταυτόχρονα μοναδική αξία της δουλειάς μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Recruitment and Staffing: Ευαγγελικής Σχολής 32-34, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.

T: +30 2107628685 & +30 2110123014

Human Resources Management Systems: Ευαγγελικής Σχολής 76, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.