Ιστορία

Η Human Factor δημιουργήθηκε από έναν πολύ δυνατό συνδυασμό μηχανικών λογισμικού, με μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και γνώση, κυρίως σε προηγμένες τεχνολογικά εφαρμογές, και έμπειρα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού. 

Αποστολή μας είναι ο εντοπισμός των αναγκών των πελατών μας και η ανάπτυξη των αρτιότερων πληροφοριακών συστημάτων για την κάλυψή τους. Τα καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν δίνουν λύσεις όπως: εξοικονόμηση χρόνου, καλύτερη διαχείριση αρχείων - συνεντεύξεων - προσλήψεων, έλεγχο εκπαιδευτικών αναγκών, γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, ευκολότερη πρόσβαση σε στοιχεία του προσωπικού, αμοιβές παροχές, πιο σφαιρική αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού κοκ. 

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας (Human Factor) είναι για εμάς και τους πελάτες μας η πιο σημαντική, ζωντανή και ταυτόχρονα μοναδική αξία της δουλειάς μας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Recruitment and Staffing: Ευαγγελικής Σχολής 32-34, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.

T: +30 2107628685 & +30 2110123014

Human Resources Management Systems: Ευαγγελικής Σχολής 76, 16232 Βύρωνας, Αθήνα Ελλάδα.